Utleieforvaltning

Få mest mulig ut av din eiendomsinvestering

Uansett om du har en enkelt leiebolig eller en portefølje av eiendommer hjelper vi deg med å  få mest mulig ut av din investering

Bruk av oss gir frihet for deg som utleier. Vi tar oss av innkreving av husleie og det regnskapsmessige slik at du får en stressfri utleie.

Utleieforvaltning betyr at boligutleier setter ut administrativ og økonomisk  forvaltning av leieforholdet til oss til en fast, lav pris.