Globaliseringen skaper muligheter for outsourcing over landegrensene til lavkostland. Men er det svaret? For bedrifter som ønsker å effektivisere og bedre konkurransekraften er det av fundamental betydning å analysere fordeler og ulemper med å outsource sammenlignet med å beholde det innenfor bedriften (insourcing). Outsourcing betyr at en flytter vitale funksjoner ut av bedriften.

  • Bedriften må ha en klar strategi for hvordan dette skal innpasses i den totale strategien for finansfunksjonen.
  • Hvilken kultur har tjenesteleverandøren og hvordan passer den inn i bedriftens egen kultur?
  • Hva er de ansattes egen holdning til effektivisering og til å ta i bruk ny teknologi?
  • Hvordan vil egne ansatte forholde seg til å bli tjenesteutsatt?

Mange bedrifter sammenligner ofte dagens kostnader med kostnadene ved outsourcing. Det en ofte glemmer er de store muligheter for automatisering og besparelser som åpner seg med «as-a-service» økonomien. En cost-benefit analyse må derfor også ta opp i seg hva som kan oppnås med forenkling og automatisering uten å outsource.

Jeg har lang erfaring med ansvar for økonomifunksjonen i multinasjonale selskap og store og små norske selskaper. Noen selskaper med egen regnskapsavdeling (insourcing) og selskaper som har outsourcet hele eller deler av regnskapsfunksjonen. I sammenheng med dette har jeg hatt ansvar for gjennomføring av digitaliserings- og automatiseringsprosjekt for å effektivisere økonomiprosesser. Jeg  har også erfaring bruk og installasjon av flere skybaserte systemer som X-ledger, Visma, Tripletex og holdt kurs i nettbasert forretningsdrift.  Jeg  er derfor trygg på å kunne bidra dersom bedriften vurderer å outsource, insource fra tjenesteleverandør eller effektivisere dagens økonomifunksjon. Ofte kan en kombinasjon med outsourcing av enkelte funksjoner som for eksempel lønn være den beste løsningen. Du kan spare store summer ved å gjøre en del av jobben selv.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang