Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidsforsker Anna Felländer sier til Aftenposten:

– Fremtidens arbeidsmarked blir mye mer komplekst enn før, men det viktigste å forstå, er at noen jobber forsvinner, og andre kommer til. Vi vil få en økning i arbeidsplasser som har med IT å gjøre. Noen programmerere. Og, ettersom digitaliseringen muliggjør økt individualisering, øker kompleksiteten i varer og tjenester – noe som igjen vil gi flere arbeidsplasser. Innovasjoner vil stå for en del. Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert, og alt som ikke kan det, stiger i verdi.

Ikke alle har høy utdanning og kompetanse, som den digitale økonomien favoriserer, men heller ikke alle har så lav kompetanse at det er naturlig å satse på strøjobber.

– Hva vil skje med etterspørselen etter alle som kompetansemessig befinner seg sånn midt på treet?

– Det blir en slags U. Den største etterspørselen blir etter høy og lav kompetanse, mener Felländer.

– Og de i midten bør se seg over skulderen etter robotene?

– Spørsmålet er ikke hva roboter ikke kan gjøre. Nå er de selvlærende. I prinsippet kan de gjøre nesten alt. Det er mye mer interessant å se på hva vi som mennesker krever at andre mennesker skal gjøre. Empati er menneskelig. Lagfølelse også. Historiefortelling. Relasjonsskaping. Det finnes en del ting vi ikke ønsker å overlate til roboter, mener Felländer.