Den 4. industrielle revolusjon er digital

Høye lønninger og oljevirksomhetens vekst førte til utflagging av norsk industri.  På grunn av digitaliseringen og bruk av roboter ser vi nå at industrien igjen kan bli konkurransedyktig mot land med lavere lønnskostnader. Tyskland er et forbilde i så måte i den 4 industrielle revolusjon.

Til tross for finanskrisen og ordresvikt som fulgte med, ga aldri Tyskland opp industrien som den viktigste  vekstmotoren. Tvertimot. Tyskland satser på å være I front for den 4. Industrielle revolusjon.

Industrie 4.0 er den tyske visjonen for fremtidens industry der smarte bedrifter bruker kommunikasjons- og informasjonsteknologi til å gjøre sine prosesser digitale. Dette har store fordeler I form av forbedret kvalitet,  lavere kostnader og økt effektivitet.

Industrie 4.0 er et favorittema for forbundskansler Angela Merkel. Og hun forsømmer nesten aldri anledningen til å ta opp emnet.

Den tyske regjeringen investerer 200 mill euro i Industrie  4.0. for å stimulere bedrifter, myndigheter og forskning til å bruke digitalisering til å fremme vekst i industrien. Deutsche Telecom, SAP og Siemens er sentrale aktører i denne satsingen.

USA har tilsvarende sitt Industrial Internet prosjekt som involverer selskaper AT&T, General Electric, and Intel.

I Norge har vi også eksempler på at bruk av roboter gjør det mulig å konkurreremed lavkostnadsland, Produksjon av Stressless stoler hos Ekornes er et eksempel på dette.

På kundesiden har det også skjedd store endringer som krever tilpasninger på produskjonssiden. Kundene kan nå nærmest skreddersy sin egen bil eller joggesko for den del.  For å få til dette må produsentene ta i bruk de muligheter digitaliseringen gir.