Bedriftene må møte den digitale utfordringen med å automatisere administrative funksjoner i egen bedrift i stedet for outsourcing til lavkostland.

Norske bedrifter har for å spare kostnader i stor grad outsourcet til lavkostland. Globaliseringen og internetteknologi har gjort dette mulig.

Men er det svaret? For bedrifter som ønsker å effektivisere og bedre konkurransekraften er det av fundamental betydning å analysere fordeler og ulemper med å outsource sammenlignet med å beholde det innenfor bedriften (insourcing). Outsourcing betyr at en flytter vitale funksjoner ut av bedriften.

  • Bedriften må ha en klar strategi for hvordan dette skal innpasses i den totale strategien for finansfunksjonen.
  • Hvilken kultur har tjenesteleverandøren og hvordan passer den inn i bedriftens egen kultur?
  • Hva er de ansattes egen holdning til effektivisering og til å ta i bruk ny teknologi?
  • Hvordan vil egne ansatte forholde seg til å bli tjenesteutsatt

Mange bedrifter sammenligner ofte dagens kostnader med kostnadene ved outsourcing. Det en ofte glemmer er de store muligheter for automatisering og besparelser som åpner seg med  den digitale økonomien.  En cost-benefit analyse må derfor også ta opp i seg hva som kan oppnås med forenkling og automatisering uten å outsource.

Jeg har lang erfaring med ansvar for økonomifunksjonen i multinasjonale selskap og store og små norske selskaper. Noen selskaper med egen regnskapsavdeling (insourcing) og selskaper som har outsourcet hele eller deler av regnskapsfunksjonen. I sammenheng med dette har jeg hatt ansvar for gjennomføring av digitaliserings- og automatiseringsprosjekt for å effektivisere økonomiprosesser. Jeg  har også erfaring bruk og installasjon av flere skybaserte systemer som X-ledger, Visma, Tripletex og holdt kurs i nettbasert forretningsdrift.  Jeg  er derfor trygg på å kunne bidra dersom bedriften vurderer å  outsource, insource fra tjenesteleverandør eller effektivisere dagens økonomifunksjon ved hjelp av digitalisering og automatisering.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang,