BRUKERVILKÅR

  1. Grunnprinsipper

For å bruke Weboffice AS (heretter kalt Weboffice) sin nettside weboffice.no må du akseptere nedenstående vilkår.  Med jevne mellomrom kan det være nødvendig for Weboffice å endre innholdet i disse vilkår. Brukeren oppfordres derfor til å holde seg oppdatert om innholdet   i disse vilkår og aksepterer disse ved fortsatt bruk av våre tjenester.

.

  • Brukerens ansvar

Din bruk av tjenestene på Weboffice sine nettsider må til enhver tid være i samsvar med disse brukervilkår og norsk rett. Det er brukerens eget ansvar å beskytte sitt passord slik at andre ikke får tilgang til brukerens konto. Brukeren aksepterer å ikke benytte Weboffice sine tjenester på en måte som kan medføre skade. Hvis brukeren publiserer ulovlige, krenkende, usanne eller på annen måte sensitive opplysninger på noen av Weboffice sine nettsider har Weboffice rett til å slette disse opplysningene. Dessuten forbeholder Weboffice seg retten til å utelukke brukeren fra Weboffice sine tjenester ved brudd på brukervilkårene.

  • Personopplysninger

Weboffice tilbyr nettsider der besøkeren kan holde seg informert om ledige oppdrag, legge inn oppdrag, presentere sine tjenester samt få annen relevant informasjon. Formålet er å kople sammen brukere som søker ønsker nye oppdrag med brukere som ønsker å få oppdrag utført. For dette formål kreves det at brukeren oppgir personlige opplysninger, som lagres av Weboffice. Eksempel på slike funksjoner er opprettelse av brukerkonto og opplasting av profil mv.  Bruk av Weboffice sine sider innebærer aksept av brukervilkårene og bruk av personopplysninger

Flere funksjoner på Weboffice sine nettsider krever at brukeren må legge inn personlige opplysninger. For eksempel gjelder det opprettelse av brukerkonto eller innlegging av profil. Ved disse tilfellene blir de opplysningene som brukeren avgir lagret av Weboffice. Informasjonen brukes til å utføre de tjenester og funksjoner som brukeren vil ha tilgang til. Ved bruk av Weboffice sine nettsider samtykker brukeren til at Weboffice bruker og lagrer de personlige opplysninger brukeren legger inn.

  • Vårt ansvar og begrensninger

Gjennom å besøke Weboffice sine nettsider aksepterer brukeren disse vilkår samt at Weboffice ikke kan holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade som skulle ha forbindelse bruken av Weboffice sine nettsider og tjenester. Dette gjelder også den informasjon som publiseres på Weboffice sine nettsider, selv om den mot formodning skulle vise ikke å være korrekt.

Weboffice kan heller ikke holdes ansvarlig for tekniske problemer, avbrudd i tjenesten, datatap eller annen skade som måtte oppstå hos brukeren. Brukeren skal holde Weboffice skadesløs for ethvert krav fra tredjeperson som en følge av bruk av Weboffice sine nettsider og tjenester.

  • Tvister

Tvister som måtte oppstå vedrørende brukervilkårene eller bruk av Weboffice sine nettsteder og tjenester skal avgjøres etter norsk rett.