Weboffice-fremtidens regnskapsfunksjon

WEBOFFICE – FREMTIDENS REGNSKAPSFUNKSJON

Weboffice møter brukernes behov for oppdatert regnskapsinformasjon. Med løpende automatisert regnskapsproduksjon frigjøres tid til meningsfull styringsrapportering som bidrar til din suksess. I tillegg til oppdaterte historiske data kan vi utarbeide prognoser som peker framover i stedet for å styre etter bakspeilet.

Dette blir gjerne kalt kontinuerlig regnskapsføring og blir aktuelt for flere og flere bedrifter som ønsker en kostnadseffektiv, automatisert regnskapsproduksjon med oppdatert styringsinformasjon.

FREMTIDEN

I følge Accenture vil produktiviteten til regnskapsavdelinger frem mot 2020 dobles eller tredobles, kostnader til arbeidskraft vil reduseres med 40 % og tiden som benyttes til analyse av regnskapet vil øke fra dagens 25 % til 75 %.

HVORDAN GJØR VI DET?

For å oppnå denne forbedringen fjerner vi manuelle flaskehalser og automatiserer den løpende regnskapsføringen. Ved å gjøre ting ferdig løpende reduseres belastning  ved månedsavslutninger. Du har hele tiden oppdatert styringsinformasjon tilgjengelig overalt. Resultatet  er mindre stress, bedre hverdag og mer tid til å bedre inntjeningen.