Velkommen til Weboffice

Vi legger vekt på enkelhet, tilgjengelighet og effektivitet. Gjennom innovative tjenester og rådgivning skal vi sammen skape verdier. Tiden er forbi for kompliserte og kostbare egne lokale løsninger. Nå er det tid for å forenkle administrasjonen, konsentrere seg om kjernevirksomheten og kjøpe de tjenester som trengs.  De brukervennlige, automatiserte webbaserte tjenester som Weboffice tilbyr vokser nå fram som et mer mer og mer aktuelt alternativ for små og store selskaper. Mange oppnår besparelser på over 50% sammenlignet med  gammeldagse løsninger, som dessverre i stor grad er i bruk fremdeles både av bedrifter og regnskapsførere.

Regnskap- og administrative prosessene kommer å bli automatisert i stadig større grad og frigjøre tid til å sikre god kvalitet og bedre beslutningsgrunnlag.

Utviklingen åpner store muligheter. Weboffice møter fremtiden med å rulle ut smarte nettbaserte tjenester og produkter  både innenfor økonomi og administrasjon

Weboffice ble startet av Bernt Stråtveit, som siden 2000 har  arbeidet med bruk av internettbaserte løsninger for regnskap og administrative prosesser. Både gjennom utvikling  av kurs og praksis som økonomiansvarlig og revisor har jeg  i praksis erfart fordelene med nettbaserte løsninger.  Som statsautorisert revisor, autorisert regnskapsfører og siviløkonom har jeg vært opptatt av at forenkling skal forenes med kvalitet og sikkerhet.

Denne erfaringen og kompetansen bringer Weboffice med seg i arbeidet for at du som kunde skal nå dine mål på en kundevenlig og kostnadseffektiv måte.