Frilanser- den nye arbeidskraften

Teknologi har dramatisk endret måten folk jobber. Frilansøkonomien vokser raskt. I dag er det flere frilansere enn noensinne.
I Norge forbinder vi gjerne frilansere med journalister og fotografer. Men frilansere finnes i alle yrker. De kjennetegnes av å ha jobber som supplerer den faste arbeidsstyrken og er midlertidig, prosjektbasert eller kontraktbasert arbeid.
Men hvem er de? Det er i følge Freelancers Union fem hovedkategorier frilansere:

1. Uavhengig entreprenør

De fleste frilansere tilhører denne gruppen. Du er gjerne spesialist på ditt felt og leies inn på prosjektbasis i stedet for å være ansatt i en bedrift. Mange kaller seg konsulenter og er avhengige av å holde seg på topp faglig. Du får gjerne nye oppdrag ut fra det du har prestert tidligere og er opptatt av å bygge nettverk. Du kan være en teknisk konsulent, økonom, kommunikasjonsrådgiver , jurist, helserådgiver- ja, hva som helst. Men du må ha en kompetanse som bedrifter trenger i kortere eller lengre tid. Du er gjerne også ansvarlig for resultatet av den jobben du utfører.

2. Bijobber
Denne gruppen kombinerer det beste av de to verdener. De har tryggheten i en fast, fulltidsjobb samtidig som de jobber frilans på si’. Det kan også gi deg et springbrett til å satse frilans på heltid når oppdragsmengden har vokst.

3. Diversearbeider
Diversearbeideren har flere inntektskilder. Han kan ha en eller flere deltidsjobber mens han i tillegg jobber på frilansprosjekter.

4. Midlertidig ansatt
Som midlertidig ansatt blir du ansatt i en bedrift i en bestemt periode for å jobbe på et prosjekt. Siden jobben er midlertidig må du finne en jobb hos en ny arbeidsgiver etterpå.
I disse tider reduserer bedriftene kraftig i faste ansatte. Mulighetene for midlertig ansettelse er også liberalisert. Etterspørselen etter denne fleksible arbeidsstyrken øker derfor når bedriftene har behov for å skalere arbeidsstyrken opp eller ned. Midlertidge ansatte går gjerne inn i bedriftens organisasjon uten å ha et selvstendig ansvar for resultatet av jobben.

5. Frilansere med egne foretak
I denne kategorien er du både frilanser og småbedriftseier på samme tid. I tillegg til å selge dine egne tjenester på frilansbasis kan du leie inn andre frilansere som underleverandør.

På mjob.no kan alle typer frilansere legge ut  annonser og få nye oppdragsgivere. Samtidig kan de ha tilgang til de verktøy de trenger for å drive sin business.