arkitekter

Arkitekter setter pris på enkelheten i regnskap med Tripletex. Her kan du føre timer på prosjekter, fakturere og registrere utlegg i ett og samme system. Vi kan kjøre lønn og bokføre, mens du har full oversikt til enhver tid. Tripletex er enkelt å bruke og har lav terskel for å komme i gang. Vi har tilgang til de samme dataene og hjelper deg og samarbeider med deg i den samme løsningen. Du velger hvor mye du vil gjøre selv.

Du kan holde oversikten på prosjekter, underprosjekter og timer brukt på hvert enkelt prosjekt. Samtidig har du den dokumentasjon du trenger overfor din oppdragsgiver.

Vi kan nå tilby 20% rabatt på honorar for nye kunder det første året. Be oss om pristilbud.