Markedsplass for digitale tjenester

Konsulenter, frilansere og virksomheter konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet

NYE OPPDRAG

OM WEBOFFICE

  • Markedsplass

    Weboffice.no kopler sammen bedrifter, gründere og frilansere som kan levere tjenester digitalt med kunder som trenger slike tjenester. Digitalisering gir vekst og besparelser.

  • Gratis registrering

    Det er trygt og gratis å presentere sine tjenester eller legge ut oppdrag. Kunde og leverandør samhandler på Weboffice-plattformen. Betaling blir ikke overført før kunden har godtatt leveransen.

  • Fakturer gratis

    Du kan lage fakturaere gratis i Conta fakturaprogram. Du kan også føre regnskapet selv til en lav kostnad med den hjelp du trenger fra vår regnskapsfører.